Carregant...
 
Imprimir

Consultes tributàries a l'administració i jurisprudència dels tribunals


Més opcions


L'objectiu d'aquest espai és compartir i comentar les respostes que el Departament de Tributs hagi fet a les consultes tributàries dels membres de la AATF, així com les sentències judicials relacionades amb impostos, o els articles dels nostres socis. Animem a tots els membres de l'associació a compartir les consultes que coneguin.


Llistat de consultes


errorsAdvertència
Documents d'accés exclusiu pels membres de la AATF.

Impostos relacionats:Descripció:TipusData document:
IGICV0114-2018 Consulta vinculant a tributs, del 24 de maig del 2018, en relació amb la consideració d’empresari o professional als efectes de l’impost dels administradors de societatsConsulta vinculant Dept. Tributs i Fronteres24/05/2018
IRPFCV0106-2018 Consulta vinculant a tributs, del 13 de març del 2018, en relació amb l’aplicació de la disposició addicional segona de la Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiquesConsulta vinculant Dept. Tributs i Fronteres13/03/2018
Impost Societats, IRPF, IGICV0105-2018 Consulta vinculant a tributs, del 6 de març del 2018, en relació a l’IS (deducció de despeses d’arrendament d’un immoble, deducció de despeses de manteniment, deducció sobre la quota per a noves inversions i tractament dels ingressos del Consulta vinculant Dept. Tributs i Fronteres06/03/2018
IRPFCriteris de valoració de les rendes en espècie a l’impost sobre la renda de les persones físiquesComunicat tècnic en matèria tributària22/09/2017
Impost Societats, IRPF, IGICriteris per a la deduïbilitat en les despeses dels vehicles automòbils i la repercussió de l’impost general indirecte en la seva venda.Comunicat tècnic en matèria tributària03/07/2017
IRPF, Bases de l'ordenament tributariInscripció censal en el Registre d’Empresaris i Professionals dels administradors i els membres d’òrgans d’administració de societats mercantils o d’altres entitatsComunicat tècnic en matèria tributària15/05/2017
IRNRJaime Mesas - CDI Portugal, entrada en vigorNota informativa05/04/2017
IRNRTriple A - Entrada en vigor del CDI entre Andorra i PortugalNota informativa28/03/2017
IRNRCV0076-2017 Consulta vinculant a tributs, del 22 de febrer del 2017, en relació a la retenció de l’impost sobre la renda dels no residents fiscals i a l’aplicació del CDI entre Andorra i Espanya sobre les rendes obtingudes en territori andorrà per arConsulta vinculant Dept. Tributs i Fronteres22/02/2017
IRNRConsulta vinculant DGT - CDI Espanya-Andorra, residència fiscalAltres13/01/2017
AltresUtilització dels formularis Model 260.1 i Model 260.2 de l’impost sobre activitats de joc d’atzarComunicat tècnic en matèria tributària16/08/2016
IRNRCV0055-2016 Consulta vinculant en relació a l’entrada en vigor del Conveni i a l’aplicació de les disposicions contingudes en l’article 26, apartat 2 del mateix.Consulta vinculant Dept. Tributs i Fronteres15/06/2016
IGICV0054-2016 Consulta vinculant en relació al tipus de gravamen aplicable al serveis prestats per un professional de la salut amb conveni vigent amb la CASS.Consulta vinculant Dept. Tributs i Fronteres08/06/2016
IGICV0053-2016 Consulta vinculant en relació a la subjecció a l’impost de les quotes, serveis i lliurament de béns efectuats per una entitat esportiva sense ànim de lucre.Consulta vinculant Dept. Tributs i Fronteres08/06/2016
Impost SocietatsCV0052-2016 Consulta vinculant en relació a l’aplicació del Règim especial de societats que realitzen explotació internacional d’intangibles o intervenen en el comerç internacional.Consulta vinculant Dept. Tributs i Fronteres24/05/2016
IRPFCV0051-2016 Consulta vinculant en relació a les despeses deduïbles del rendiment íntegre del capital mobiliari.Consulta vinculant Dept. Tributs i Fronteres24/05/2016
Impost Societats, IRPFCV0050-2016 Consulta vinculant en relació a la imputació temporal als efectes de l’impost sobre la renda de les persones físiques de diverses rendes del treball, a l’obligació de retenir per part de l’entitat pagadora de les mateixes i a la deduïbiliConsulta vinculant Dept. Tributs i Fronteres24/05/2016
IRNRJaime Mesas - CDI, certificat de residència fiscal per beneficis empresarialsNota informativa17/05/2016
IRPFCV0049-2016 - Consulta vinculant en relació a la tributació de les rendes percebudes per un soci-administrador únic.Consulta vinculant Dept. Tributs i Fronteres11/05/2016
Impost SocietatsCV0048-2016 Consulta vinculant en relació a la deducció sobre la quota de tributació per noves inversions establerta a l’article 44 de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats.Consulta vinculant Dept. Tributs i Fronteres02/05/2016
IRPFCV0047-2016 Consulta vinculant en relació a la deduïbilitat als efectes de l’impost sobre la renda de les persones físiques de les quantitats satisfetes per una persona física titular d’un comerç a un treballador per compte propi i a la consideració Consulta vinculant Dept. Tributs i Fronteres02/05/2016
Impost Societats, IRPFCV0046-2016 Deduïbilitat als efectes de l’impost sobre societats de les quantitats satisfetes per una societat a un treballador per compte propi i a la consideració als efectes de l’IRPF físiques de les quantitats percebudes pel treballadorConsulta vinculant Dept. Tributs i Fronteres02/05/2016
IRPFCV0045-2016 Consulta vinculant en relació a la tributació dels guanys de capital procedents de la transmissió d’accions.Consulta vinculant Dept. Tributs i Fronteres26/04/2016
IRPFAATF - Guia Pràctica de l’IRPFNota informativa04/04/2016
Impost Plusvàlues Immobiliàries, AltresJaime Mesas - Novetas introduïdes per la L2/2016Nota informativa31/03/2016
IGIAplicació del crèdit fiscal derivat de la disposició transitòria segona de la Llei 11/2012, del 21 de juny, de l’impost general indirecteComunicat tècnic en matèria tributària15/03/2016
IRPF, IRNRJaime Mesas - Ordre ministerial del 10-02-2016 per la qual es modifica el formulari número 312Nota informativa17/02/2016
AltresJaime Mesas - Intercanvi informació relacionat amb una targeta de crèditNota informativa26/01/2016
IRNRJaime Mesas - CDI AND_LUXNota informativa23/12/2015
Impost SocietatsRègim especial de societats que realitzen explotació internacional d’intangibles o intervenen en el comerç internacional, i al règim especial de societats de gestió i inversió financera intragrupComunicat tècnic en matèria tributària22/12/2015
IRPFJaime Mesas - Decret del 2-12-2015 informe de l'entitat auditora externa en relació amb les rendes del capital mobiliari subjectes a l'impost sobre la renda de les persones físiques satisfetes per les entitats financeres i asseguradoresNota informativa14/12/2015
IRPFJaime Mesas - Comunicat del tècnic del 25-11-15 sobre la tributació en l'impost sobre la renda de les persones físiques de les rendes obtingudes a través de trusts i fundacions de dret estrangerNota informativa02/12/2015
IRPFTributació en l’impost sobre la renda de les persones físiques de les rendes obtingudes a través de trusts i fundacions de dret estrangerComunicat tècnic en matèria tributària25/11/2015
IGIDescomptes i les bonificacions atorgats amb posterioritat a una importació de bénsComunicat tècnic en matèria tributària22/06/2015
IGICV0001-2015 Consulta vinculant en relació al tipus de gravamen aplicable a la venda de diferents productes alimentaris de pastisseriaConsulta vinculant Dept. Tributs i Fronteres27/04/2015
IRNRCV0002-2015 Consulta vinculant en relació a la subjecció a l’impost dels salaris satisfets per empreses andorranes a favor de persones físiques no residents fiscals a Andorra. El treball de les persones en qüestió es realitza a l’estranger.Consulta vinculant Dept. Tributs i Fronteres27/04/2015
IRPFNo-subjecció a l’IRPF dels obligats tributaris que optin per l’aplicació del règim especial per a residents sense activitat lucrativa en relació amb la retenció i l’ingrés a compte de les rendes del capital mobiliariComunicat tècnic en matèria tributària08/04/2015
IRPFTributació en l’impost sobre la renda de les persones físiques de determinats productes financersComunicat tècnic en matèria tributària04/03/2015
IRPFTributació en l’impost sobre la renda de les persones físiques de determinades operacions d’assegurançaComunicat tècnic en matèria tributària04/03/2015
IRNRModificació del criteri administratiu sobre l’aplicació del criteri d’exigibilitat en l’impost sobre la renda dels no-residents fiscalsComunicat tècnic en matèria tributària04/03/2015
IRNRMarc Vilallonga - Conveni per evitar la doble imposició entre Andorra i Espanya. Comentaris generals.Article01/03/2015
Impost SocietatsMarc Vilallonga - Règim especial de societats de tinença de participacions en societats estrangeres. El règim hòlding andorrà.Article01/03/2015
IRPFMarc Vilallonga - Comentaris sobre l'impacte de l'IRPF en l'estlaviArticle01/03/2015
Impost SocietatsTractament fiscal insolutumdació: dació en pagament d'immoble i condonació de deute. Obligació de presentació declaració impost en societats sense activitatConsulta genèrica Dept. Tributs i Fronteres10/02/2015
Impost SocietatsImpost de societats; devolució de la quantitat indegudament satisfeta, disposició transitòria 4a, pagament a compte 1r any d'aplicació de l'impost.Sentència tribunal superior25/10/2013
ITPExempció ITP per adquisició primer habitatge - Termini per comunicar inscripció al registre comunalSentència tribunal superior20/09/2013
IRNRRetenció a membres del consell d'administració i accionistes, no residents fiscalsConsulta genèrica Dept. Tributs i Fronteres12/04/2011
Uniu-vos a l’AATF

Agenda AATF

No hi ha cap registre per mostrar